Hoşgeldiniz :
Turkish English German French Arabic Felemenkçe Azerbaijani Bulgarian Chinese (Simplified) Czech Greek Italian Japanese Persian Portuguese Russian Spanish Swedish
ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN POSTERLER
 
Ulusal Kongrelerde Sunulan Posterler
 
1. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Ali Ayhan, Endodermal Sinus Tümörünü Taklit Eden Primer Peritoneal Tuberkulozis. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye +
 
2. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Çağatay Taşkiran, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Bağırsak Rezeksiyonunun Primer Sitoredüksiyondaki Yeri: Hacettepe Deneyimi. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
 
3. Polat Dursun, Gürkan Bozdag,Murat Gultekin, Ahmet Başaran, Güldeniz Aksan, Ali Ayhan, Primer Servikal Lenfoma IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs,Antalya,Türkiye+
 
4. Murat Gültekin, Polat Dursun, Özgür Özyüncü, M.Çoşkun Salman, Ali Ayhan. Primer Ovaryan Fibrosarkom. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye+
 
5. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin, Ali Ayhan. Serviksin Adenoid Bazal Karsinomu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye+
 
6. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran, Polat Dursun, Özgür Özyüncü, Ali Ayhan. Bilateral Ovaryan ve Servikal Musinöz Adenokarsinom. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye+
 
7. M.Çoşkun Salman, Mustafa Başaran, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin Kunter Yüce, Ali Ayhan. Kadın Genital Sisteminin Senkron Primer Tümörleri:79 Olgunun Sunumu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
 
8. M.Çoşkun Salman, Özgür Özyüncü, Polat Dursun, Murat Gültekin, Ahmet Başaran, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Sekond Look Laparatomi’lerde Preoperatif CA-125’in Prediktif Değeri. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya, Türkiye –
 
9. M.Çoşkun Salman, Ahmet Başaran,Tolga Güler, Murat Gültekin, Özgür Özyüncü Polat Dursun, Ali Ayhan. Takayasu Arteritli Bir Hastada Çok Yüksek CA-125 Değerleriyle Birlikte Meigs Sendromu. IX.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 2004, Mayıs, Antalya,Türkiye +
 
10. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Asitin Prognostik Önemi. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. +
 
11. Murat Gültekin, Polat Dursun, Mehmet Sakıncı, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Muşturay Karcaaltınçaba, Alp Usubütün, Deniz Akata, Lütfü Sabri Önderoğlu, Ali Ayhan. Bilateral Overyan Fibromatosis: Olgu Sunumu. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. –
 
12. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Mehmet Coşkun Salman, Özgür Özyüncü, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Jinekolojik Kanserlerde Kemik Metastazları. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
 
13. Polat Dursun, Murat Gültekin, Sertaç Esin, Güldeniz Aksan, Havva Oğuz, Nurşen Yordan, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Preoperatif Serum IGF-I ve IGFBP-3 Düzeyleri. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
 
14. Pelin Özcan Kara, Murat Gültekin, Mehmet Fani Bozkurt, E Ceylan, Tolga Güler, Polat Dursun, Ömer Uğur, Biray Caner, Türkan Küçükali, Alp Usubütün, Kunter Yüce, Ali Ayhan.Erken Evre Serviks Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Tesbitinde Lenfosintigrafi, Mavi Boya ve İntraoperatif Gama Prob Yöntemlerinin Başarısının Karşılaştırılması. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya. +
 
15. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Yaşın Klinik ve Patolojik Değişkenler Üzerine Etkisinin Araştırılması. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
 
16. Sertac Esin,Polat Dursun,Mrat Gultekin,Coskun Salman,Ozgur Ozyuncu, Guldeniz Aksan,Kunter Yuce, Ali Ayhan.Postmenopozal Uterin Kanamalarda Endometrial Biopsiler. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.+
 
17. Murat Gültekin, Nilüfer Yiğit Çelik, Polat Dursun, Ayşe Parlakgümüş, Çağatay Taşkıran, Güldeniz Aksan, Sertaç Esin, Mehmet Coşkun Salman, Özgür Özyüncü, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Epitelyal Over Kanserlerinde Beyin Metastazı. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.
 
18. Çoskun Salman, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan Retroperitoneal Leiomyomatozis: Olgu Sunumu. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
 
19. Polat Dursun, Ahmet Basaran, Çoskun Salman, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan. Berrak Hücreli Endometrial Kanserin Yaygın Kemik Metastazı. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
 
20. Çoskun Salman, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Nilüfer Yiğit, Ali Ayhan. Fallop Tüpünün Primer Nöroendokrin Kanseri: Olgu Sunumu, Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, 2002 –
 
21. Polat Dursun, Murat Gültekin, Ahmet Bayrak, Tarik Aksu. Oral Kontraseptif Kullananlarda Azalmış Serum Paraoxonase Aktivitesi: Genç Kadınlardaki Aterosklerotik Kalp Hastalıklarıyla İlişkili midir? 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Bilkent,2005 –
 
22. Polat Dursun, Kunter Yuce, Alp Usubütün,Ali Ayhan. COX-2 Expression in Cervical Intraepithelial Neolasia III and Squamous Cell Cervical Carcinoma and Its Correlation with Clinicopathological Variables. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
 
23. Gürkan Bozdağ, Murat Gültekin, Polat Dursun, Çağatay Taşkıran, Mehmet Coşkun Salman, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Endometrium Kanserli Hastalarda Preoperatif Serum Lipid Profilinin Kliniko-Patolojik Parametrelerle İlişkisi. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
 
24. Gürkan Bozdağ, Çağatay Taşkıran, Murat Gültekin, Polat Dursun, Mehmet Coşkun Salman, Kunter Yüce, Ali Ayhan. Endometrium Kanserli Hastalarda Preoperatif SerumCa-125 Değerlerinin Lenf Nodu Metastazı ve Kliniko-Patolojik Parametrelerle İlişkisi. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya +
 
25. Polat Dursun, Esra Kuşçu,Ali Ayhan. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Quadrivalan HPV Aşısı Yapılan İlk 103 Hastanın Demografik Profili. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
 
26. Polat Dursun, Esra Kuşçu,Ali Ayhan.Jinekolojik Kanserlerde Over Transpozisyonu. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
 
27. Polat Dursun, Murat Gültekin, Ali Ayhan.Uluslararası İndekslerde Turkiyeden Yapılan Jinekolojik Onkoloji Yayınları. 11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2008 +
 
28. Filiz B.Yanık, Derya Eroğlu, Esra Kusçu, Hulusi B.Zeyneloğlu, Göğşen Önalan, Polat DursunAntenatal Gebelik Takibi ve Gebelik Komplikasyonları Arasındaki İlişki. Türk Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya, Türkiye,2008 +
 
29. Filiz B.Yanık, Derya Eroğlu, Esra Kusçu Hulusi B.Zeyneloğlu, Göğşen Önalan, Pınar Zeyneloğlu, Polat Dursun. Term Sezaryen Doğumlarda Uygulanan Rejyonel Anestezi Tipinin Neonatal Sonuçlar Üzerine Etkisi. Türk Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Antalya,Türkiye,2008 +
 
30. Polat Dursun, Ali Ayhan ve ark. (70 yazar).Türkiye’deki Servikal Sitolojik Anormallikler: Çok Merkezli Retrospektif Araştırma.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008
 
31. Eralp Başer, Polat Dursun, Müge Ünlükaplan, Esra Kuşçu, Ali Ayhan Erken Evre Serviks Kanserinde Parametriyal Rezeksiyonun Sınırları Ne Olmalıdır ? Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya,Türkiye,2008

- See more at: http://polatdursun.com/ulusal-kongrelerde-sunulan-posterler/#sthash.knx194Nn.dpuf 

Duyurular
Anket
Web sitemizi begendiniz mi ?

Evet
Hayir
Yorum Yok
E-Bülten
Yeniliklerden haberdar olabilmek için maillistimize katılın...
Adınız
E-posta Adresiniz
Ekle   Çıkar
Hava Durumu

Ankara

--counter--